Onland, o. (-en),
grond niet geschikt tot bouwland.